Tilskudd

KORT FORTALT

  • Du kan søke om støtte for å tilpasse boligen dersom du har nedsatt funksjonsevne.
  • Du kan også søke om tilskudd til kjøp eller bygging av bolig, samt refinansiering for å beholde boligen.

Hva kan du få tilskudd til?

  • Kjøp av bolig.
  • Bygging av bolig.
  • Refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen.
  • Tilpasning av bolig dersom du på grunn av nedsatt funksjonsevne har behov for tilpasning.
  • Utbedring av bolig.

Tilskuddet gis som toppfinansiering, der startlån er grunnfinansieringen. Du må derfor søke om startlån samtidig.

Tilskudd til etablering er et rente- og avdragsfritt lån som kan kreves tilbakebetalt dersom boligen blir solgt til andre enn den som har fått tilskuddet. Tilskuddet er strengt økonomisk behovsprøvd.

Hvem kan søke om tilskudd?

  • Barnefamilier og andre i en økonomisk vanskelig situasjon med lav og/eller usikker inntekt kan få tilbud om tilskudd. Personer som står i fare for å miste boligen gjennom tvangssalg kan også få tilskudd til å refinansiere lånet, slik at de kan beholde boligen sin.
  • Husstander, enkeltpersoner og eldre med nedsatt funksjonsevne som har behov for å tilpasse boligen sin for å kunne bli boende i boligen over tid, kan søke tilskudd.

Har du behov for å tilpasse boligen din?

Du kan søke kommunen om tilskudd for å tilpasse boligen slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne.

Tilskuddet til tilpasning er et rente- og avdragsfritt lån som nedskrives med 10% hvert år, og er helt nedskrevet etter 10 år. Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd.

Mer informasjon om tilskudd til tilpasning av egen bolig.

Slik søker du om tilskudd

Dersom du vil søke om startlån eller tilskudd til etablering må du søke elektronisk via Husbanken sine nettsider.
Søk startlån og tilskudd hos Husbanken

Du finner mer informasjon om startlån på nettsidene til Husbanken.

Kontaktinformasjon

Boligkontoret
Telefon 52 74 35 00

Boligkontoret har åpent mandag - fredag 09.00 - 14.00.

Bostøtte
Telefon 52 74 35 00

Startlån
Telefon 52 74 35 00

Kommunale boliger 
Telefon 52 74 35 00

Besøksadresse
Sørhauggata 145, 5527 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund

 

Relatert innhold