Startlån

KORT FORTALT

 • Startlån og tilskudd kan hjelpe barnefamilier eller personer i en særlig utfordrende situasjon til å kjøpe eller tilpasse egen bolig.

 • Det er ikke nødvendig med egenkapital for å få startlån, men du må ha tilstrekkelig inntekt til å kunne dekke utgiftene på startlånet, ved siden av andre nødvendige utgifter.

Hvem kan få startlån?

Kommunen kan gi startlån til deg som er bosatt i Haugesund kommune. Startlån er behovsprøvd og kan gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som vil kjøpe bolig, eller tilpasse boligen sin.

Får du boliglån i vanlig bank, kan du ikke få startlån. Er du ung i etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du kan spare, får du heller ikke startlån. Barnefamilier med behov for en stabil bolig raskt er unntatt kravet om å spare.

Du kan søke startlån dersom du er i en eller flere av disse situasjonene

 • Du får ikke lån i vanlig bank og kan ikke spare penger til egenkapital.
 • Du er i en familie med barn, og har behov for en stabil og trygg bolig raskt.
 • Du mottar trygd/offentlige ytelser.
 • Du kan miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld.
 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
 • Du har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din.

Hva kan du få startlån til?

 • Kjøp av bolig.
 • Bygging av bolig.
 • Refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen.
 • Utbedring av bolig.

Startlånet kan brukes til å fullfinansiere bolig, eller som toppfinansiering i kombinasjon med lån fra annen bank. 

Du kan lese mer om startlån på Husbankens nettsider.

Kommunale retningslinjer for startlån HK (PDF, 56 kB)

Slik søker du om startlån

Dersom du vil søke om startlån eller tilskudd til etablering må du søke elektronisk. Søknadsskjema ligger på Husbankens hjemmesider. Du må ha BankId for å kunne søke om startlån.
Søk startlån og tilskudd hos Husbanken

Du finner mer informasjon om startlån på nettsidene til Husbanken.

Kontaktinformasjon

Boligkontoret
Telefon 52 74 35 00

Boligkontoret har åpent mandag - fredag 09.00 - 14.00.

Bostøtte
Telefon 52 74 35 00

Startlån
Telefon 52 74 35 00

Kommunale boliger 
Telefon 52 74 35 00

Besøksadresse
Sørhauggata 145, 5527 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund

 

Relatert innhold