Bolig

KORT FORTALT

  • Hvis du ikke kan skaffe deg et sted å bo på grunn av dårlig økonomi, helse eller sosiale problemer, kan du søke om kommunal bolig.
  • Du kan søke om bostøtte fra Husbanken for å dekke deler av husleien.

Les mer om bolig på NAV sine nettsider

Hvem kan søke om kommunal bolig

Det er mulig å søke om å få leie bolig hos Haugesund kommune. 

For å kunne søke må du oppfylle noen hovedvilkår

  • Du må være over 18 år og være bosatt i Haugesund kommune siste to år.
  • Du må på grunn av fysiske eller psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer være ute av stand til å skaffe deg egnet bolig på egen hånd.
  • Du må være uten fast bolig eller i en vanskelig bosituasjon.
  • Det skal foretas en særskilt vurdering av samlet situasjon og vurdering av egnet bomiljø.

Dersom en særskilt vurdering av søkerens situasjon tilsier det, kan en se vekk fra ett eller flere av hovedvilkårene.

Før tildeling av kommunal bolig, skal det vurderes om hjelp fra boligrådgiver, økonomisk rådgiver eller Husbankens økonomiske virkemidler, kan gi muligheter for å eie eller leie bolig i privat boligmarked. Dokumentasjon på inntekt (kopi av siste skatteligning og lønn/trygdeytelse) må legges ved søknaden.

Slik søker du om kommunal bolig

For å søke sender du inn søknad til Boligkontoret. Du kan få søknadsskjema og hjelp til å søke ved å henvende deg til Boligkontoret. 

Søknad om kommunal bolig (PDF, 124 kB)

Kontaktinformasjon

Boligkontoret
Telefon 52 74 35 00

Boligkontoret har åpent mandag - fredag 09.00 - 14.00.

Bostøtte
Telefon 52 74 35 00

Startlån
Telefon 52 74 35 00

Kommunale boliger 
Telefon 52 74 35 00

Besøksadresse
Sørhauggata 145, 5527 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund

 

Relatert innhold