Rehabilitering og Utskifting av Fasade P-hus Sør

Rehabilitering  og Utskifting av Fasade P-hus Sør Vinter/Vår 2019

BAKGRUNN

Fasadeelementene på P-huset er 35 år gamle og nå gått ut på dato. De kan ikke lenger repareres til et forsvarlig nivå og må derfor skiftes ut. Castor entreprenør går i gang med utskiftingsarbeidet like over nyttår. P-huset vil nå få en ny spennende fasade – utarbeidet av Opus arkitekter som har tenkt tilpasning til det nåværende og fornyede bygningsmiljøet i denne delen av sentrum. Med andre ord – en moderne løsning!

TILGANG

Haugesund Parkering vil - i samarbeid med entreprenøren – søke å holde tilgangen til P-plassene i P-huset tilgjengelige så langt det lar seg gjøre. Entreprenøren har forsikret oss om at det skal være mulig å bruke store deler av P-planene mens arbeidene pågår. Bygget vil være preget av anleggsarbeidet, men det skal være mulig å unngå at mer enn en inn-/utkjørsel er stengt om gangen.

ALTERNATIV PARKERING

Ved midlertidig stengt adkomst vil det bli anledning til å benytte annen ledig kapasitet på
P-huset. I tillegg vil det være mulig å benytte P-plassen ved Skåregata vis-a-vis Markedet, samt nye P-plasser i Skåregata langs Markedet. Ledig kapasitet i P-hus nord kan også benyttes.

VARIGHET

Etter planen skal arbeidene være ferdigstilt innen midten av mai 2019.

KONTAKT OSS

Vi beklager de ulemper dette utskiftingsarbeidet vil medføre – forhåpentligvis bare for en kortere periode. Haugesund Parkering ønsker å bidra til en smidig gjennomføring – både for publikum og kunder som benytter P-huset og gatetrafikken rundt bygget.

Vi takker for forståelse.

Utskrift

Viktig informasjon til alle som søker parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Forskrift om endring av forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 13. desember 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 8 første ledd bokstav f og 1 og annet ledd, jr. Delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462.

Kommunene kan i perioden 1. januar – 31. mars 2017 utstede parkeringsbevis utformet i samsvar med kravene i forskrift 15. mars 1994 nr. 222 om parkering for forflytningshemmede.

Slike bevis er gyldige ikke lenger enn til 31. desember 2017.

Utskrift

Nye Parkeringsregler fra 01.01.2017

Fra nyttår skjer en del endringer innenfor regelverk om parkering. Det innføres ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering og det gjøres noen justeringer i forskrift om offentlige parkeringsgebyr. Under følger noen av de endringer som gjelder for deg som bilfører.

Les mer …

Utskrift

Flere artikler …

 Haugesund kommune transpare                    easypark logo-web                    Haugesund-sentrum