Rehabilitering og Utskifting av Fasade P-hus Sør

Fasadeelementene på P-huset er 35 år gamle og nå gått ut på dato. De kan ikke lenger repareres til et forsvarlig nivå og må derfor skiftes ut. Castor entreprenør går i gang med utskiftingsarbeidet like over nyttår. P-huset vil nå få en ny spennende fasade – utarbeidet av Opus arkitekter som har tenkt tilpasning til det nåværende og fornyede bygningsmiljøet i denne delen av sentrum. Med andre ord – en moderne løsning!

TILGANG

Haugesund Parkering vil - i samarbeid med entreprenøren – søke å holde tilgangen til P-plassene i P-huset tilgjengelige så langt det lar seg gjøre. Entreprenøren har forsikret oss om at det skal være mulig å bruke store deler av P-planene mens arbeidene pågår. Bygget vil være preget av anleggsarbeidet, men det skal være mulig å unngå at mer enn en inn-/utkjørsel er stengt om gangen.

ALTERNATIV PARKERING

Ved midlertidig stengt adkomst vil det bli anledning til å benytte annen ledig kapasitet på
P-huset. I tillegg vil det være mulig å benytte P-plassen ved Skåregata vis-a-vis Markedet, samt nye P-plasser i Skåregata langs Markedet. Ledig kapasitet i P-hus nord kan også benyttes.

VARIGHET

Etter planen skal arbeidene være ferdigstilt innen midten av mai 2019.

KONTAKT OSS

Vi beklager de ulemper dette utskiftingsarbeidet vil medføre – forhåpentligvis bare for en kortere periode. Haugesund Parkering ønsker å bidra til en smidig gjennomføring – både for publikum og kunder som benytter P-huset og gatetrafikken rundt bygget.

Vi takker for forståelse.

Utskrift

 Haugesund kommune transpare                    easypark logo-web                    Haugesund-sentrum