Boligsone 4 - Wergelandsgata/Bjørgvinsgate

Mandag den 06. mai 2019 innføres det en ny boligsoneparkeringen i Wergelandsgata og Bjørgvinsgata.

Boligsoneparkeringen er et viktig virkemiddel for kommunen for å opprettholde et godt boligmiljø i de sentrumsnære bydelene.  Formålet med boligsoneparkeringen er å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser innen et avgrenset område.  De fleste beboerne vil oppleve at boligsoneparkering betyr mer ordnet parkeirng og et triveligere bomiljø.  Ordningen gir beboere særfordeler mht. parkeirng i boliggatene.

Boligsonekort for beboers bil er gratis i Haugesund kommune.  Dette gjelder for alle husstandens biler.  Det utleveres også ett gratis besøkskort til boenheten.  Et besøkskort nr. 2 koster 500,- kroner, og det kan maks utstedes 2 besøkskort til hver boenhet.  Ved henting av boligsonekort fra Servicesenteret i Haugesund kommune i Kirkegata 85, er det mødvendig å ha med en gyldig leieavtale eller kjøpsavtale og vognkortet.  

Mer utfyllende informasjon finner du under fanen P-Kort.  Spørsmål rettes til Haugesund Parkering.

Utskrift

Viktig informasjon til alle som søker parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Forskrift om endring av forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 13. desember 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 8 første ledd bokstav f og 1 og annet ledd, jr. Delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462.

Kommunene kan i perioden 1. januar – 31. mars 2017 utstede parkeringsbevis utformet i samsvar med kravene i forskrift 15. mars 1994 nr. 222 om parkering for forflytningshemmede.

Slike bevis er gyldige ikke lenger enn til 31. desember 2017.

Utskrift

Nye Parkeringsregler fra 01.01.2017

Fra nyttår skjer en del endringer innenfor regelverk om parkering. Det innføres ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering og det gjøres noen justeringer i forskrift om offentlige parkeringsgebyr. Under følger noen av de endringer som gjelder for deg som bilfører.

Les mer …

Utskrift

Flere artikler …

 Haugesund kommune transpare                    easypark logo-web                    Haugesund-sentrum