Vikarformidlingen

KORT FORTALT

 • Vi formidler vikarer til barnehager, skolefritidsordning og omsorg.
 • Vi bruker både faglærte og ufaglærte vikarer. 
 • Vi lyser ut ledige stillinger på kommunens hjemmeside når vi har behov for flere vikarer.

Hvem kan bli vikar?

 • Du må ha fylt 18 år.
 • Personer som har Haugesund kommune som arbeidsgiver kan også arbeide som vikar, dersom du har mindre enn 100 % stilling fra før, og at stillingene kan kombineres.

Hvor mye og når du skal jobbe?

 • Du må kunne jobbe minimum 2 - 3 hele dager i uken.
 • Vi har korte og lengre vikariat.

Er du fremmedspråklig?

 • For å jobbe som må du ha gode norsk kunnskaper, og ha avlagt språkprøve med godkjent resultat.
 • Du må ha arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse.
 • Du må ha personnummer.

Om å jobbe som vikar i barnehage og SFO

 • Å arbeide med barn er både meningsfylt, viktig og utfordrende!
 • Du kan få mange kontakter som kan gi mulighet for videre arbeid.
 • Skal du bli lærer, barnehagelærer eller barne- og ungdomsarbeider? Da er dette en glimrende mulighet til å skaffe seg erfaring.
 • Liker du musikk, friluftsliv, drama, data, dans eller har andre kreative evner? Dette har du gode muligheter til å bruke i en jobb i barnehage.
 • Ingen dager er like.
 • Fleksibilitet i forhold til når og hvor mye du vil jobbe.
 • Lønn etter tariff og ansiennitet

Ta kontakt med oss om du syns dette virker gøy.

Kontaktinformasjon

Vikarformidlingen
E-post
Telefon 52 74 31 92
Mobil 91 63 82 88