Vikarformidlingen

KORT FORTALT

  • Vi formidler vikarer til barnehager, skolefritidsordning og omsorg.
  • Vi bruker både faglærte og ufaglærte vikarer. 

Hvor mye og når du skal jobbe, bestemmer du i stor grad selv. Vi har korte og lengre vikariat å tilby, hovedsakelig korte. Personer som har Haugesund kommune som arbeidsgiver kan også arbeide som vikar for vikarformidlingen, dersom en har mindre enn 100 % stilling fra før og at stillingene kan kombineres.

For fremmedspråklige gjelder det at du har

  • gode norsk kunnskaper - avlagt språkprøve med godkjent resultat
  • arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse
  • personnummer

Du får lønn etter gjeldende tariff.

Vi kan tilby den en arbeidsplass som legger vekt på åpenhet, ærlighet, raushet og troverdighet.

Kontaktinformasjon

Vikarformidlingen
E-post
Telefon 52 74 31 92