Klima og energi

KORT FORTALT
Her finner du gjeldende kommunedelplan for klima og energi 2021-2030. I tillegg foreligger handlingsdel som viser hvordan Haugesund kommune skal jobbe for å nå vårt klimamål i 2030 gjennom delmål, tiltak og virkemidler.

Kommunedelplan

Kommunedelplan for klima og energi 2021-2030 (PDF, 17 MB)

Kommunedelplan for klima og energi 2021-2030 ble vedtatt av bystyret 01.12.2021. Planen erstatter tidligere Energi og klimaplan 2012-2020 og synliggjør utviklingen av klimagassutslipp fra 1990 til 2019. Planen viser både nåværende situasjon og forventet utvikling av energiforbruk og klimagassutslipp i kommunen som helhet (geografiske utslipp) og som virksomhet.

Visjon:
Haugesund skal være et regionalt forbilde i arbeidet med å stoppe verdens klima- og naturkrise gjennom en bærekraftig byutvikling og ambisiøse, seriøse og konkrete mål og tiltak.

Hovedmål:
Kommunen skal fram mot 2030 kutte klimagassutslippene med minimum 55 prosent, sammenlignet med referanseåret 1990.

Handlingsdel

Handlingsdel - Kommunedelplan for klima og energi 2021-2030 (PDF, 816 kB)

Hensikten med handlingsdelen er å synliggjøre hvordan Haugesund kommune skal jobbe for å nå vårt klimamål i 2030 gjennom delmål, tiltak og virkemidler. Handlingsdelen er å anse som en verktøykasse for kommunens videre klimaarbeid og det skal hvert år vurderes hvorvidt det er behovet for oppdatering av mål, tiltak og virkemidler.