Kommuneplanens arealdel

KORT FORTALT

  • Her finner du forlag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeid med ny arealdel til kommuneplanen

Forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeid.

Formannskapet vedtok i møte 23.02.22 at forslag til planprogram for det forestående arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Høringsperioden er 2 måneder.

Siste frist for innspill er satt til 23.05.2022
Innspill merkes med: PlanID 202203.

Dokumenter

Saksutredning med protokoll, vedtak 23.02.2022 (PDF, 2 MB)

Forslag til planprogram, datert 03.02.2022 (PDF, 3 MB)

Næringsområder i kommuneplanens arealdel (2015) som skal vurderes (PDF, 23 MB)

Fremtidige boligområder i kommuneplanens arealdel (2015) som skal vurderes (PDF, 5 MB)

Kommunal planstrategi 2019-2023 (PDF, 2 MB)

KPA Forslag til planprogram FO 09.02.2022 (PDF, 714 kB)