Organisasjonskart over lederne

Direktør for administrasjon og service, Jo Inge HaglandDirektør for helse, omsorg og sosiale tjenester og hans ledereDirektør for oppvekst, Gyda Auestad, og hennes ledere.Direktør for tekniske tjenester, Bjørnar Måleng, og hans ledere. Direktør for kultur, idrett og frivillighet, Simon Næsse, og hans leder. Organisasjonskart med kommunedirektøren, direktører og deres ledere.