Økonomirapporter

KORT FORTALT

Dersom det ønskes rapporter eller budsjettdokumenter for lengre tilbake i tid så kan dette fremskaffes på forespørsel. Kontakt postmottak@haugesund.kommune.no for å be om innsyn.

2022
Økonomirapport 1. kvartal 2022
Økonomirapport mai 2022

2021
Økonomirapport 1. kvartal 2021
Økonomirapport 2. kvartal 2021
Økonomirapport 3. kvartal 2021