Velkommen til foreldrekurs

Haugesund kommune har, gjennom deltagelse i prosjektet «Trygge foreldre på Haugalandet», gleden av å invitere dere som er foreldre for første gang til kurs i programmet Circle of Security (COS-P), Trygghetssirkelen.

Om COS-P - Trygghetssirkelen

Trygghetssirkelen (Circle of security- Parenting) er et foreldreveiledningsprogram som er basert på 50 års forskning innen tilknytningsteori.

Om kurset

Hensikten med kurset er å gjøre foreldre mer bevisst på å se, tolke og møte barnets behov og bli bevisst egne holdninger, følelser og handlinger i samspillet med barnet sitt.

Kurset er delt opp i kapitler, hvor vi benytter filmklipp av andre foreldre og barn som utgangspunkt for dagens tema, reflekterer i gruppen og gir veiledning.

Barn blir ikke med på kursene. Kurset er gratis.

Kursholdere er godkjente COS-P veiledere ansatt i Haugesund kommune.

Høsten 2021 tilbys 3 kursrekker som går over 8 gruppesamlinger a 1.5 time høsten 2021. Det er plass til 8-10 deltakere på hvert kurs. Vi oppfordrer begge foreldre til å være med, dersom det er mulig.

Målgruppe

  • førstegangsforeldre til barn mellom 6 måneder - 3 år (Barn født mellom august 2018 og mars 2021)
  • foreldre bosatt i Haugesund kommune.
  • Kurset passer for alle- du trenger ikke oppleve at foreldrerollen er vanskelig, eller at ditt barn har behov for noe spesielt for å delta.

Sted

Kursene avholdes i Senter for barn og unge.

Kurs høsten 2021

Kurs 1: onsdager kl 13.30-15.00, oppstart 8. september.

Kurs 2: mandager kl 13.30- 15.00, oppstart 13. september.

Kurs 3: tirsdager kl 13.30-15.00, oppstart 21. september.

Påmelding

Send e-post til: tryggeforeldre@haugesund.kommune.no.

Skriv hvilket kurs du vil melde deg på og om dere kommer en eller to foreldre, og barnets fødselsdato. Begrenset antall plasser og bindende påmelding innen 22. august 2021. Dersom du har spørsmål ta kontakt med din helsestasjon.

Mer om Trygghetssirkelen og foreldrekurs

Klikk for stort bildeTar deg til nettsiden Tilknytningspsykologene.no hvor du som bruker kan få mer infomasjon om COS-P.   

 

 

 

 

 

 

Om prosjektet «Trygge foreldre på Haugalandet»

Fordi vi ønsker å vite mer om hvordan kurset oppleves for foreldre og om det er til hjelp, vil det bli gjort en evaluering. Dersom foreldre ønsker å bidra til evalueringen vil de bli bedt om å besvare noen spørsmål anonymt. Alle vil få mer informasjon om dette før kursstart, og de som ønsker å delta vil da bli bedt om å gi sitt samtykke til dette. Deltakelse er frivillig, og du kan delta på foreldrekurset uten å delta i evalueringen. Det vil også være mulig å trekke seg fra evalueringen underveis eller etter kurset dersom man ønsker det.

Klikk for stort bilde