Vegstenging Sørhauggata

Det blir nattestenging av Sørhauggata natt til onsdag 08.09.21 klokken 00.15 til 05.45 når bussene ikke går. Myke trafikanter vil kunne passere.

Entreprenør informerer alle berørte om vegstengingen. Arbeidet inngår i en en større skiltplan, se vedlagt bilder.

Skiltplan

  

  

Kontaktperson
Henrik Nes Knutsen
, Birkeland AS
Telefon: 986 30 790

E-post: graveloyve@birkeland.no