Vegstenging Smedasundet under Bakarøybrua

På grunn av vegarbeid vil Smedasundet under Bakarøybrua være stengt hverdager klokken 08.30 til 15.00. Arbeidet vil pågå frem til 30. november.

Myke trafikanter kan passere på fortau som er adskilt med byggegjerde inn mot anleggsområdet. Ved arbeid ut i krysset Smedasundet og Strandgata skal buss kunne passere. Alle berørte parter som mister tilkomst til sin eiendom får beskjed om arbeidet i forkant. Dette inkluderer alle foreninger, lag, m. fl. som bruker denne vegen.

Kontaktperson:
O. Hansen & Sønner AS
v/ Jan Inge Surnevik
Telefon: 468 05 792