Vegstenging Rekavikgata

I perioden 22. september til 3. desember vil det pågå arbeid med rehabilitering av gamle vann og avløpsrør i Rekavikgata.

Berørte beboere er informert om arbeidet, og det vil til tider være begrenset tilgang til husene. Arbeidsområdene lukkes fortløpende for tilgang til eiendommene. Myke trafikanter vil kunne passere på gangbro langs fylkesvegen.

Kontaktperson
Marton Mønstre
Telefon: 909 73 178
E-post: svein.marthon.monstre@haugesund.kommune.no

Skiltplan