Vedtatt endring av reguleringsplan

Endring av detaljregulering Karmsundgata fv47 Opelkrysset til Storasundgata RL1710.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 er følgende endring av reguleringsplan godkjent:

Endring av detaljregulering Karmsundgata fv47 Opelkrysset til Storasundgata RL1710

Saksdokumenter er tilgjengelige gjennom Planinnsyn på nett (søk på RL-nummer):
http://tema.webatlas.no/haugesund/Planinnsyn

Kontaktinformasjon
Post: Postboks 2160, 5504 Haugesund 
E-post: postmottak@haugesund.kommune.no
Telefon: 52 74 30 00