Vedtatt detaljregulering for Møllervegen/Kronå

Haugesund bystyre har i møte 12. juni 2024 vedtatt detaljregulering for Møllervegen 28 «Kronå»

Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Hensikten med planen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse i et område av særlig kulturhistorisk verdi.

Saksdokumenter er tilgjengelig gjennom: https://www.arealplaner.no/, ved å søke på plan-ID RL1808.

Bebyggelse helt i sjøkanten ved nye Kronå i Haugesund. - Klikk for stort bilde