Varsel om planendring for Fv47 Fagerheim – Førland

Varsel om oppstart av planarbeid. Planendringen er for Fv47 Fagerheim – Førland i Haugesund kommune, PlanID RL1729

Rogaland fylkeskommune skal lage forslag til endring av detaljregulering Fv47 for vegstrekningen Fagerheim – Førland, i Haugesund kommune. Varselet gis i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. Planen utarbeides som en reguleringsendring etter plan- og bygningsloven § 12-14.

Nærmere opplysninger og saksdokumenter kan fås på https://www.arealplaner.no/haugesund1106/arealplaner/476 eller https://www.rogfk.no/vare-tjenester/vei-og-kollektivtransport/fylkesvei/varsel-om-oppstart/

Innspill

Har du innspill til planarbeidet kan du sende disse innen 29. september 2023, enten på e-post til firmapost@rogfk.no, eller med brev til Rogaland Fylkeskommune, Postboks 130, 4001 Stavanger. Merk sendingen din med saksnummer 2023/50863, navn og adresse.

Kartet viser vegområdet som skal reguleres ved fylkesveg 47 fra Fagerheim til Førland i Haugesund kommune.  - Klikk for stort bildeDet varsles om planendring for Fylkesveg 47 Fagerheim – Førland i Haugesund kommune. kart