Varsel om endring - Reguleringsplan for Storhaug-Grutle RL979

Planinitiativ/avgrensning av reguleringsendring:
På vegne av Tønnesen og Vik Holding AS varsles det endring av reguleringsplan i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14, 2. ledd, for en avgrenset del av «Reguleringsplan Storhaug – Grutle, Nordre Bleikmyr» planID RL979. Området ligger nordøst for bykjernen i Haugesund.