Utlegging av manntallet

Hvis du ikke står oppført i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortingsvalget i september 2021.

Du kan selv undersøke om du er manntallsført i Haugesund kommune. Manntallet er lagt ut på Servicesenteret og på haugesund folkebibliotek fra og med den 12. juli og fram til valgdagen.

Hvis du mener at du selv, eller noen annen, er uriktig innført eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet fremmes så snart som mulig og må være valgstyret i hende innen 1. september 2021

Krav om endring må være skriftlig og begrunnet.

Valgstyrets adresse er: Haugesund kommune, ved valgstyret, postboks 2160, 5504 Haugesund.