To år med veiarbeid i Karmsundgata

Karmsundgata blir utvidet fra to til fire felt, fra Opelkrysset og snaut 1100 meter mot sentrum. På strekningen blir det bygd sykkel- og gangvei og to nye gangbruer over fylkesveien. Her finner du oppdatert informasjon underveis i prosjektet. 

Les om prosjektet på Rogaland fylkeskommune sine nettsider.