Stipend og priser 2021

Haugesund kommune deler hvert år ut kulturstipend, kulturpris, idrettsstipend og idrettspris til personer som har utmerket seg og gjort en betydningsfull innsats innen sitt område. Nå kan du sende inn forslag på aktuelle kandidater.

HAUGESUND KOMMUNES KULTURSTIPEND 2021

Kulturstipendet skal primært hjelpe kunstnere og andre kulturarbeidere tilhørende Haugesund til videreutvikling innen sitt område, og også tjene som stimulans og inspirasjon til fortsatt innsats for kulturlivet i Haugesund. Kulturstipendet er på kr 50.000,- og kan i sin helhet deles ut til en person eller fordeles på flere.

Søknadsfrist er 30. november.

Søknadsskjema kulturstipend

HAUGESUND KOMMUNES KULTURPRIS 2021

Kulturprisen skal primært være en honnør for langvarig og/eller særs betydningsfull innsats for kulturlivet i Haugesund. Frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner, enkeltpersoner med videre anmodes om å legge fram grunngitt forslag på kandidater.

Utdeling vil skje under Ordførerens nyttårsmottakelse i 2022.

Frist for å sende inn forslag er 30. november.

Send inn forslag til kulturpris

HAUGESUND KOMMUNES IDRETTSSTIPEND 2021

Idrettsstipendet skal primært være et bidrag for idrettsutøvere og ledere til personlig videreutvikling og samtidig tjene som stimulans og inspirasjon for fortsatt innsats for idrettslivet i Haugesund. Idrettsstipendet er på kr 50.000,- og kan i sin helhet deles ut til en person eller fordeles på flere.

Søknadsfrist er 30. november.

Søknadsskjema idrettsstipend

HAUGESUND KOMMUNES IDRETTSPRIS 2021

Idrettsprisen skal være en honnør til den idrettsutøver som for 2021 har oppnådd de beste idrettslige resultater.

Utdeling vil skje under Ordførerens nyttårsmottakelse i 2022.

Frist for å sende inn forslag er 30. november.

Send forslag til idrettspris