Stenging av krysset i Stavangergata og Rogalandgata

Krysset Stavangergata og Rogalandgata blir stengt på grunn av arbeid i perioden 24.05-02.07.2021.

Informering
Infoskilt om at Rogalandgata er stengt for gjennomkjøring blir satt ut ved Kiwi i Storasundgata/Spannavegen og krysset i Fjellvegen/Stavangergata. Det blir også satt opp skilt om at Rogalandsgata er stengt for gjennomkjøring i Grindesvingen, Spannavegen og Rogalandgata.

Berørte skoler, Haugesund sykehus og media får beskjed om arbeidet i god tid før oppstart.

Hensyn til myke trafikanter
På grunn av trafikksikkerhet og risikovurdering for myke trafikanter blir Grindesvingen/Spannavegen regulert med parkering forbudt. Myke trafikanter skal kunne passere mens arbeidet pågår.

Jobber lengre dager
Entrepenør Vassbakk & Stol jobber lengre dager gjennom krysset for at arbeidet skal bli ferdig fortest mulig.

Klikk for stort bilde Tor Andre Johannesen   

Skiltplan

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde 

Kontaktperson Vassbakk & Stol AS
Kjell Oddvar Svendsen
Telefon 926 96 292

Kontaktperson Haugesund Kommune, Teknisk Enhet VANN
Oddvar Thune
Telefon 906 90 827