Restaurering av Skjekene våtmark

I forbindelse med utvidelsen av Bleikemyr ridesenter er det stilt krav i reguleringsplanen at våtmarksområdet som ligger like nord for stallen skal restaureres.

Våtmarksområdet har over lang tid blitt utfylt og nedbygd, utfyllingen har blant annet bestått av hestemøkk. Foruten fysisk gjenfylling, har også tilsig av næringsstoffer fra gjødselhaugene ført til økt gjengroing av våtmarka. 
Haugesund kommune skal nå i gang med å tilbakeføre våtmarka til den utstrekning den hadde rundt 1970, før utbygging av Bleikemyr og dumping av gjødsel fant sted. For å oppnå dette må rundt 7500 m3 masser fjernes. 
Restaurering av våtmarker er et svært viktig tiltak, ikke bare økologisk, men også i forhold til å kunne håndtere og fordøye økte mengder vann som er ventet i tiden framover. En velfungerende våtmark er en god forsikring mot oversvømmelser og øker klimarobustheten i området.
Midler til restaureringstiltaket er bevilget av både Rogaland fylkeskommune og Miljødirektoratet og prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom miljøvernrådgiver, parkavdeling og eiendom.

Skjekene våtmarksområde i 1969 og i dag. Bekken som rant gjennom området er i dag helt borte.

Kontaktinformasjon

Lene Røkke Mathisen
Rådgiver
E-post
Mobil 996 43 727
Vegard Hasselkvist Forberg
Avdelingsleder
E-post
Telefon 52 74 33 03
Mobil 481 20 885