Parkeringsforbud i deler av Rogalandgata

Deler av Rogalandgata blir nå regulert med parkering forbudt skilt etter en grundig vurdering i samarbeidsgruppen for trafikksikkerhet og skilt.

Det er opprettet to «lommer» hvor det ikke kan parkeres. Lomme nr. 1: Fra Rogalandgata 109 og nordover til Rogalandgata 117 er det parkering forbudt. Lomme nr. 2: Fra Rogalandgata 141 og nordover til Tysværgata er det parkering forbudt.

Vedtaket er gjort for å bedre trafikksikkerheten i området og sørge for at Rogalandgata skal oppleves som sikker og trygg å ferdes i. Det er viktig å sikre fremkommeligheten til store kjøretøy som brannbiler, busser, renovasjon og brøytebiler. Fjerning av gateparkering vil øke sikkerheten til myke trafikanter langs skoleveg og for barn på vei til fritidsaktiviteter. 

Samarbeidsgruppen representeres av Statens Vegvesen, Politiet, Rogaland fylkeskommune, Haugesund parkering og Haugesund kommune v/ Teknisk enhet og Enhet for byutvikling.

Et kart som viser røde felt der det nå er forbudt å parkere. Det er opprettet to «lommer» hvor det ikke kan parkeres. Lomme nr. 1: Fra Rogalandgata 109 og nordover til Rogalandgata 117 er det parkering forbudt. Lomme nr. 2: Fra Rogalandgata 141 og nordover til Tysværgata er det parkering forbudt. - Klikk for stort bildeDet er opprettet to «lommer» hvor det ikke kan parkeres. Lomme nr. 1: Fra Rogalandgata 109 og nordover til Rogalandgata 117 er det parkering forbudt. Lomme nr. 2: Fra Rogalandgata 141 og nordover til Tysværgata er det parkering forbudt. Kart