Oppstart planarbeid

På vegne av Håkonsen Bygg AS varsles det i samsvar med PBL§ 12-8 om igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Jarhaug 5 mfl., plan-ID 202207 for et areal på ca. 6 daa i Skåredalen i Haugesund kommune. Arealet omfatter eiendommene gnr. 4 bnr. 92, og 8, samt deler av umatrikulert kommunal veg, Steinsfjellvegen. 

Trykk på lenkene for å lese