Oppgradering Hasseløy - veger stengt

Haugesund kommune skal i gang med oppgradering av infrastruktur over og under veg på Hasseløy.

Fortau og vegareal blir oppgradert på lik linje som nord i Holmegata.

Arbeidet medfører at noen gater blir stengt i perioder og myke trafikanter blir henvist til alternativ trase.

Første del av prosjektet skal pågå i perioden 06.06 - 31.08.22.

Kart over stengte veier 

Kontaktinformasjon

Ole Christian Øvrebø
Ingeniør
E-post
Telefon 52 74 33 18
Mobil 915 60 780