Offentlig ettersyn og godkjente planer

Detaljregulering for Storasundgata Fv. 4850 – RL1803 og Endring av detaljregulering del av RL1710 - Varden 14.

VEDTATT REGULERINGSPLAN
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 er følgende reguleringsplan godkjent:

Detaljregulering for Storasundgata Fv. 4850 – RL1803
Formålet med reguleringsplanen er å regulere i henhold til bygd situasjon, slik at det kan gjennomføres grunnerverv/ makebytte for berørte naboeiendommer.

VEDTATT ENDRING AV REGULERINGSPLAN
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 er følgende endring av reguleringsplan godkjent:

Endring av detaljregulering del av RL1710 - Varden 14
Hensikten med endringen er å tilrettelegge for fradeling av eiendom til boligformål.  

Om klage
Vedtak kan påklages til Statsforvalteren. Skriftlig og signert klage sendes kommunen innen 03.11.2021. Om klagens innhold vises det til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om erstatning i forhold til plan- og bygningslovens § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 må settes frem innen 3 år fra dags dato.

Saksdokumenter er tilgjengelige gjennom Planinnsyn på nett (søk på RL-nummer):
http://tema.webatlas.no/haugesund/Planinnsyn

Kontaktinformasjon
Post: Postboks 2160, 5504 Haugesund 
E-post: postmottak@haugesund.kommune.no
Telefon:  52 74 30 00