Offentlig ettersyn av reguleringsplaner

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 har plan- og miljøutvalget i møte 28.04.2022 vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn:

Detaljreguleringsplan for Møllervegen 28 mfl. Kronå, RL1808

Hensikten er primært å legge opp til konsentrert boligbebyggelse med ca. 75 enheter fordelt på fire boligblokker i området, helt nord på Indre kai.

Invitasjon til åpent folkemøte
I forbindelse med høring og offentlig ettersyn vil det bli arrangert åpent folkemøte på Haugesund folkebibliotek kl 1930 – 2100 mandag 20. juni.

Merknader sendes til Enhet for byutvikling innen 03.08.2022.

Saksdokumenter er tilgjengelige gjennom Arealplaner.no på nett (søk på RL-nummer): https://www.arealplaner.no/haugesund1106/arealplaner/550

Kontaktinformasjon
Post: Postboks 2160, 5504 Haugesund
E-post: postmottak@haugesund.kommune.no 
Telefon:  52 74 30 00