Offentlig ettersyn av reguleringsplan

I henhold til plan- og bygningslovens § 5-2, 12-10 og 12-11 har Plan- og miljøutvalget i møte 16.12.2021 vedtatt å legge detaljregulering for Århaugtunet 34, RL1797, med tilhørende planbeskrivelse datert 17.11.2021 og bestemmelser datert 25.11.2021 ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge eiendom gnr. 24 bnr. 84 for konsentrert småhus med tilhørende anlegg.

Merknader sendes til Enhet for byutvikling innen 16.02.2022

Saksdokumenter er tilgjengelige gjennom Planinnsyn på nett (søk på RL-nummer): http://tema.webatlas.no/haugesund/Planinnsyn

Kontaktinformasjon
Post: Postboks 2160, 5504 Haugesund
E-post: postmottak@haugesund.kommune.no
Telefon: 52 74 30 00