Offentlig ettersyn av reguleringsplan fylkesveg 47 Fagerheim - Førland

Detaljregulering for fylkesveg 47 strekningen Fagerheim-Førland (Ekrene) legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. 

Hensikten med planen er å bidra til bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet på Fv. 47 Fagerheim mot Førland, samt å bygge en sammenhengende gang- og sykkelvei på strekningen. 

Har du merknader?

Send eventuelle merknader til kommunen på e-post til postmottak@haugesund.kommmune.no eller brev til Postboks 2160, 5504 HAUGESUND. Merk uttalelsen med plannavn og plan-ID. 

Frist

Frist for uttalelser til planforslagene er 30. august 2024. 

Les mer 

Saksdokumenter og mer informasjon finner du ved å trykke på denne lenken til: Arealplaner.no

Bilde som viser hvordan vegløsningen er tenkt å bli ved Ekrene.  - Klikk for stort bilde