Offentlig ettersyn av reguleringsplan for nordlig innseiling til Haugesund

Følgende forslag til detaljregulering for nordlig innseiling til Haugesund legges ut til offentlig ettersyn.

Detaljregulering for nordlig innseiling til Haugesund med plan-ID 202210

Hensikten med planen er å forbedre farleden inn til Haugesund vest for Vibrandsøy ved å grave bort berg under vann som utgjør en fare for de største fartøyene som kommer inn. Saksdokumenter er tilgjengelig gjennom: https://www.arealplaner.no/, ved å søke på navn eller RL-nummer/Plan-ID. 

Offentlig ettersyn gjøres i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

Har du merknader?

Send eventuelle merknader til kommunen på e-post til postmottak@haugesund.kommmune.no eller brev til Postboks 2160, 5504 HAUGESUND. Merk uttalelsen med plannavn og plan-ID. 

Frist

Frist for uttalelser til planforslagene er 30. august 2024.

Kart som viser nordlig innseiling til Haugesund.  - Klikk for stort bilde kart