Offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av planarbeid

Haugesund kommune varsler med dette om oppstart av arbeidet med kommunedelplan for gatebruk og parkering i Haugesund sentrum, plan-ID 202401, og legger forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Varselet er i samsvar med plan- og bygningsloven § 11-12 og § 11-1.

Planprogrammet som legges ut til offentlig ettersyn setter rammene for det videre planarbeidet med kommunedelplanen og gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Frist for merknader

Eventuelle merknader påføres planens navn og plan-ID og sendes kommunen innen fredag 30. august 2024.

Les mer

Saksdokumenter er tilgjengelig gjennom Arealplaner.no https://www.arealplaner.no/haugesund1106/arealplaner/search (søk plannavn eller plan-ID). 

Send inn

Send eventuelle merknader til kommunen på e-post til postmottak@haugesund.kommune.no eller i brev til Postboks 2160, 5504 HAUGESUND. Merk uttalelsen med plannavn og plan-ID.

Kartet viser hvilket område i Haugesund sentrum planen dreier seg om.   - Klikk for stort bilde kart