Offentlig ettersyn av kommunedelplan

I samsvar med plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til revidering av Sentrumsplanen – kommunedelplan for Haugesund sentrum med plan-ID RL1700 ut til offentlig ettersyn.

Frist for uttalelser til planforslaget er 17. november 2021.

Saksdokumentene er lagt ut på kommunens nettsider www.haugesund.kommune.no.

Send eventuelle merknader til kommunen på e-post til postmottak@haugesund.kommune.no eller i brev til Postboks 2160, 5504 HAUGESUND. Merk uttalelsen med plannavn og plan-ID.