Ny plan for kultur og idrett - høringsfrist 15. oktober

Haugesund kommune ønsker å høre hva du synes om vårt utkast til ny temaplan for kultur og idrett i Haugesund.

Utkastet til planen finner du her. (PDF, 2 MB)

Du inviteres også til en presentasjon av planen:

Tid: Torsdag 16.september kl.18:00
Sted: Gamle Slaktehuset i Haugesund sentrum

Fremdrift for planen

Hva ønsker vi innspill om?

Du står fritt til å gi de innspillene dere ønsker, men her er noen ønsker fra oss:

  • Er det noe du synes mangler?
  • Er det noe du synes er dårlig?
  • Er det noe du synes er bra?
  • Er det feil i planen?

Husk høringsfristen 15. oktober!

Innspillene kan sendes på epost til kultur.idrett.frivillighet@haugesund.kommune.no

Når de folkevalgte behandlet utsendelse av planen på høring ønsket de å fremheve disse punktene, i tillegg til planen:

  • De ønsker klarere mål og tiltak knyttet til mangfold og inkludering.
  • De ønsker mer tiltak ovenfor filmbransjen i Haugesund.
  • De ønsker å ha strategier og tiltak som bidrar til vekst og attraktivitet i Haugesund sentrum/regionhovedstaden
  • De ønsker at den endelige temaplanen skal inkludere rammene rundt "Åpen zone" der økonomisk bærekraft, stordrift og samarbeid med frivillige er inkludert.

Vi håper du ønsker å bruke noe tid på å lese gjennom den delen av planen som gjelder dere. Kom med innspill – slik at vi sammen kan lage en plan for hvordan vi vil at Haugesund skal være i fremtiden.
 

Du kan også benytte skjemaet under til å gi innspill på planen