Ny levekårsundersøkelse for Haugesund kommune

Haugesund kommune har laget en ny levekårsundersøkelse. Dette er kommunens andre undersøkelse av denne typen. 

Levekårsundersøkelsen kartlegger levekårene i Haugesund og gjør levekårsforskjeller synlig geografisk. Funnene bør ligge til grunn for fremtidig planarbeid, fordeling av ressurser og utvikling av tjenestetilbud.

Den oppdaterte Levekårsundersøkelsen fra 2021 og den gamle fra 2014 er å finne på kommunens nettside:

https://www.haugesund.kommune.no/organisasjonen/planer-og-rapporter/levekarsundersokelse/