Midlertidig skiltvedtak for Haraldsvang

På grunn av gjentagende ordensforstyrrelser, vold og skadeverk i Haraldsvangområdet har politiet innført forbud for motorvogn fra Haakonsvegen og inn i Haraldsvang i perioden fredag 21.mai kl. 18.00 til og med mandag 24.mai kl. 08.00.

Kontaktperson
Bodhild K. Bang, politioverbetjent
Telefon: 52 86 80 46