Lokal høring – skrivemåte for naturnavnet Nordresjøen/ Noresjøen på Røvær

Statens kartverk opprettet 21.06.22 navnesak for skrivemåten av naturnavnet Nordresjøen/ Noresjøen.

Før Kartverket gjør vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navnet som de har særlig tilknytning til.

I følge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvede, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser om den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Kartverket vil vurdere høringsinnspill sammen med gjeldende rettskrivingsprinsipp ved normering av stedsnavn.

Høringsuttalelser sendes til postmottak@haugesund.kommune.no og merkes med sak.nr: 20/5483

Frist: 11.08.2022