Lokal høring i navnesak

I forbindelse med en adresseringssak i hytteområde ved Viksefjorden, nord på Haglandsvegen, har Språkrådet opprettet navnesak. Formålet er å avklare riktig skrivemåte for stedsnavnet Seilvågen/ Selvågen.

Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.

Haugesund kommune ber i denne sammenheng om innspill i lokal høring.

Saken gjelder følgende navn med varianter av skrivemåter:

  • Selvågen / Seilvågen (vik i sjø)

Innspill kan sendes til postmottak@haugesund.kommune.no. Husk å referere til saksnummer 21/29070 i e-posten.

Frist for innspill er satt til 27.06.21.