Kurs for pårørende til personer med demenssykdom

Velkommen til pårørendekurs! Kurset er et tilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon.

Kurset går over fire kvelder og er gratis.

Dato for kursene er:

  • 28. oktober
  • 2. november
  • 10. november
  • 16. november

Kursene blir avholdt i undervisningslokalene på Bjørgene omsorgssenter (Dikterveien 29) fra klokken 18.00 til 21.00.

Hvis du ikke har mulighet til å delta fysisk er det mulig å få tilsendt opptak av foredragene.

Påmelding sendes på e-post innen fredag 22. oktober til silje.strandheim@haugesund.kommune.no eller telefon 52 74 46 00. Påmeldingen gjelder for alle dagene.

Kurset er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen, kommunene Sveio, Tysvær, Karmøy, Haugesund og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna.