Hvordan vil vi ha det i gågata vår? Si din mening!

Haugesund kommune ønsker innspill til arbeidet med dokumentet «Gågatereglement for gågatesonen i Haugesund sentrum».

Gågatereglementet skal gi søkere og saksbehandlere regler å forholde seg til når gågata skal innredes.

Haugesund kommune eier flere sentrale byrom som leies og lånes ut til forskjellige formål. Spørsmål om leie av disse områdene blir behandlet i henholdt til «Regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer m.m.» (vedtatt i Bystyret 16.03.2011) og gågata er en del av dette regelverket.

Gågatereglementet forholder seg til gjeldende reglement, samordner gjeldende føringer i kommuneplanens arealdel og sentrumsplan, samt underordner seg alkoholpolitiske retningslinjer og politivedtekter. Forslaget er basert på mange faglige råd og er utarbeidet etter drøfting med representanter fra ulike brukergrupper. Reglementet forankres ikke etter et lovverk, men er kommunens egne retningslinjer for bruk av offentlig areal. Innspill til kommunens alkoholpolitiske retningslinjer behandles ikke som del av denne høringen.

Innspill sendes skriftlig til kommunens postmottak innen 6 uker – fredag 05.08.2022.

Ut fra innspill vil vi etter sommeren invitere til dialogmøte for å drøfte ulike problemstillinger som følge av innspillene, før saken deretter sendes til ny politisk behandling.

Kontaktinformasjon

Postmottak
E-post
Telefon 52 74 30 00

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund