Hvordan kan kultur, idrett og frivillighet bidra til at Haugesund blir en god by å bo i og en by for hele Haugalandet?  

Temaplanen for kultur, idrett og frivillighet prøver å svare på dette. I et utkast til en plan har vi nå foreslått over 100 tiltak. Planen er ikke svaret på alt kommunen skal gjøre for kultur, idrett og frivillighet – men et fokus på kommuneplanens mål og strategier. Alt som kan bidra til at Haugesund kommune kan oppnå sin visjon.  

Visjonen til Haugesund kommune er: 

Haugesund kommune skal utvikle en by hvor det er godt å leve i for innbyggerne, en by for hele Haugalandet og en by som er en konkurransedyktig aktør mellom Stavanger og Bergen.  

Nå ber vi dere om å gi innspill til Haugesund kommune på planen, slik at vi kan gjøre den enda bedre. Fristen for å gi et høringsutkast er fredag 1. juli.  

Ønsker dere et møte for å gi innspill eller få presentert planen: send e-post til kif@haugesund.kommune.no. Bruk samme e-post for å sende høringsinnspill. 

Utkast til temaplan kan du lese her (PDF, 39 MB)

Lever høringsinnspill på nett her 

Andre relevante dokumenter her: