Høring – Forskrift om folkevalgtes rett til godgjøring i Haugesund kommune

Formannskapet vedtok i sitt møte 24.05.2023 at forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Haugesund kommune skal på høring.

Den foreslåtte forskrift gjelder for valgperioden 2023-2027 fra bystyrets konstituering etter kommunestyrevalget 2023. Følgende endringer innarbeides i forslag til forskrift før den legges ut på høring.

Forslag til justeringer i forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Haugesund kommune

  • § 4-2 rydde i rekkefølgen «Gruppeleder» ett avsnitt opp
  • Formannskapets medlemmer, utvalgsledere og gruppeleder mottar ikke fast honorar som bystyremedlem, men mottar møtegodtgjørelse
  • § 9-1 Tillegg: Partiene kan be om at deler av støtten omgjøres til honorar til utvalgte folkevalgte.

Frist for å gi innspill er 13.06.2023

Høring - Forskrift om folkevalgtes rett til godgjøring for valgperioden 2023-2027 kan du lese her (PDF, 277 kB)

Forslag til godtgjøringsreglement kan du lese her (PDF, 140 kB)

Hele saken finner du ved å følge denne lenken

Skriftlige innspill som mottas innen høringsfristen, vil bli saksbehandlet og følge saken til politisk behandling.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@haugesund.kommune.no eller med post til Haugesund kommune, Politisk sekretariat Pb. 2160, 5504 Haugesund. Merk konvolutten med «Høringsinnspill forskrift om folkevalgtes rett til godgjøring i Haugesund kommune».