Høring: Din mening teller i utformingen av kinotilbudet i Haugesund!

Haugesund kommune inviterer alle kinointeresserte og bransjeaktører til å gi sine innspill til et nytt utkast til forskrift om kinokonsesjon. Forskriften skal hjelpe oss med å sikre at kinodriften i kommunen vår skjer i tråd med lovverket og de målene vi har satt i kommuneplanen.

Hva handler det om?

Vi ønsker å sørge for et filmtilbud som er av høy kvalitet, og som dekker mange ulike sjangre og interesser. Dette betyr at vi ønsker at kinodriften skal tilby et bredt utvalg av filmer, inkludert norske filmer, barnefilmer, og filmer fra andre land som viser mangfoldet i internasjonal filmproduksjon.

Hva ønsker vi dine innspill på?

Vi er særlig interessert i dine tanker rundt kravene vi har satt for å få kinokonsesjon. Vi vet at noen av kravene, som for eksempel å tilby et bredt utvalg av filmer, kan være en utfordring for mindre aktører. Hva tenker du om dette?

Hvordan kan du bidra?

Du kan lese utkastet til forskriften i sin helhet her. Deretter kan du sende inn dine tanker, ideer og forslag til postmottak@haugesund.kommune.no . Husk å merke e-posten med "Høringssvar – Utkast til forskrift om konsesjon for visning av film i næring".

Hva er fristen?

Vi ønsker å motta dine innspill innen 31.07.2023.

Vi ber om at høringssvar sendes til postmottak@haugesund.kommune.no  Merk e-posten med "Høringssvar – Utkast til forskrift om konsesjon for visning av film i næring".

Vi ser frem til å motta deres innspill og takker på forhånd for bidraget.
 

Vi ser frem til å høre fra deg. Din mening er viktig for oss og for kinotilbudet i Haugesund!

Utkast til forskrift om konsesjon for visning av film i næring (PDF, 122 kB)