Høring alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2028 for Haugesund kommune

Utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester vedtok i sitt møte 04.05.2023 følgende:

  1. Forslag til alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2028 godkjennes for utsending på høring.
  2. Høringsfristen settes til 11.06.2023.
  3. Foreslåtte endringer er innarbeidet og uthevet i vedlagt høringsforslag til alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2028

Alle som ønsker, kan komme med høringsinnspill. Det oppfordres til felles høringsinnspill der dette er naturlig, men enkeltpersoner kan også komme med innspill. Skriftlige innspill som er mottatt innen høringsfristen 11.06.2023, vil bli saksbehandlet og følge saken til politisk behandling som er planlagt til oktober/november 2023.

Dokumenter

Høringsinnspill kan sendes på e-post til hos@haugesund.kommune.no eller med post til Haugesund kommune, Servicesenteret, PB 2160, 5504 Haugesund.

Merk konvolutten med «Høringsinnspill alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2028».