Haugesund innfører gult nivå i skolen

Som følge av høyt smittetrykk kombinert med bekreftet smitte av den nye omikron-varianten på Haugalandet, er det bestemt å innføre gult nivå i skolen fra mandag 13. desember til og med 23. desember. Det gjelder både barneskole, ungdomsskole og videregående skole. 

Gult nivå innebærer at hele klasser regnes som en kohort. To kohorter kan samarbeide utendørs, men en bør unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter.   

Det er viktig at en også, som ellers, passer på hygiene og forsterket renhold og at ingen syke møter på skolen.  

Her er hele lista over kontaktreduserende tiltak på gult nivå:  

  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 
  • Hele klasser regnes som en kohort 
  • To kohorter kan samarbeide utendørs 
  • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter 
  • Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner) 
  • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser 
  • Kohortvis/trinnvis gruppeinndeling på SFO 
  • Unngå trengsel og store samlinger 
  • Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt 

For ungdomsskoler gjelder i tillegg at elever bør holde avstand (minst én meter) til elever i andre kohorter i pauser og friminutt.