Handlingsdel til kommunedelplan for klima og energi 2021-2030

Haugesund bystyre har i møte 09. november 2022 vedtatt ny handlingsdel til Kommunedelplan for klima og energi 2021-2030.

Handlingsdelen til Kommunedelplan for klima og energi 2021-2030 ble vedtatt 01.12.2021 og skal i henhold til plan- og bygningsloven § 11-2 revideres årlig.

Bystyrets vedtak er endelig og kan ikke påklages jf. § 11-15. Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningslovens § 11-2. 

Her finner du den reviderte planen: https://www.haugesund.kommune.no/organisasjonen/planer-og-rapporter/temaplaner-og-strategier/planer-innen-klima-og-miljo/klima-og-energi/