Forlenget skiltplan for Gamle Skjoldavegen og turvegen over Djupaskarvegen

Arbeidet innebærer vegstenging og arbeidet forflytter seg fortløpende fra toppen av Gamle Skjoldavegen. Arbeidet vil pågå frem til 01.08.21. Alle beboere skal holdes oppdatert med arbeidet som skal utføres.

Arbeidet pågår i to faser
Fase 1: Turveg over Djupaskarvegen. Turvegen blir stengt.

Fase 2: Gamle Skjoldavegen; Arbeidet starter fra turvegen og nedover. Vegen blir stengt og skilting flyttes etter hvert som arbeidet går videre. Turvegen over Beverskaret blir stengt. Turveg fra Eivindsgata blir stengt. Beboere i øvre del av Gamle Skjoldavegen som blir stengt inne får midlertidig omkjøring over Djupaskarvegen.

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde 
Kontaktpersoner
Prosjektleder
Ole Christian W. Øvrebø
Telefon 915 60 780
E-post ole.christian.ovrebo@haugesund.kommune.no

Entreprenør
Danielsen & Saltvedt maskin AS
v/ Anders Skogli
Telefon 922 41 129
E-post askogli@gmail.com