Er du en engasjert person med ledig fritid og lyst på nye utfordringer?

Konfliktrådet Sør-Vest, søker etter nye meklere i Haugesund og Karmøy.

Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling som metode.

Konfliktrådet er en lekmannsordning der det ikke stilles formelle krav til utdanning eller praksis, men det legges stor vekt på personlig egnethet. Konfliktrådet Sør-Vest har i dag 55 meklere.

Vi ønsker en bredt sammensatt meklergruppe med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn som gjenspeiler lokalsamfunnet der du bor.

Personer med annen etnisk bakgrunn oppfordres til å søke.

Meklerne oppnevnes for fire år og vi søker etter personer som har interesse for, og ikke minst tid til, vervet.

Søkerne må være

  • over 18 år
  • ha plettfri vandel
  • ha god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne

Obligatorisk grunnopplæring (4+3+1 dager) vil bli gitt før oppnevning, samt regelmessig oppfølging, individuelt og sammen med de andre meklerne i konfliktrådet.

Vervet godtgjøres for tiden med kr. 225,- pr. time og foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid.

Å være mekler er ingen jobb, men et verv som godtgjøres.

Søknadsfrist 29.8.2021

For nærmere informasjon ta kontakt leder Eva Kristin Solvik på telefon 480 42 756 eller rådgiver Gro Wichmann 474 52 429.

E-post  post.sorvest@konfliktraadet.no

Klikk for stort bilde Konfliktrådet