Miljøsertifisering

Offentlige og private virksomheter kan miljøsertifiseres. Sertifiseringen innebærer at virksomheten gjennom et målrettet arbeid dokumenterer miljøprestasjoner.

I mange tilfeller er miljøsertifisering også økonomisk lønnsomt. Det finnes tre likestilte sertifiseringsordninger i Norge i dag. Disse er Miljøfyrtårn, ISO 14001 og EMAS.

Flere private virksomheter i Haugesund kommune er miljøsertifisert, og stadig nye virksomheter kommer til.

Haugesund kommune er miljøsertifisert etter Miljøfyrtårn-standarden. Miljøsertifiseringen i kommunen følges opp av en egen arbeidsgruppe med relevante ressurspersoner.  

 

 

 

 

 

 

Miljøfyrtårn driftes av en stiftelse som har hovedkontor i Kristiansand. På stiftelsens hjemmeside er det mer informasjon om ordningen.

ISO 14001 er en internasjonal sertifiseringsordning som flere selskaper i Norge har anledning til å sertifisere etter.

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) er utviklet av EU-kommisjonen og baserer seg på ISO 14001-standarden. Miljødirektoratet følger opp EMAS i Norge.